Webové stránky jsou momentálně v rekonstrukci !!!

Arboristika péče o stromy-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Arboristika

Provádíme odborné ořezy stromů a arboristické práce v Ostravě a Moravskoslezském kraji.

Zaměřujeme se na komplexní péči o dřeviny v mimolesním prostředí.

Montáž reklamy-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Ořezy stromů provádíme stromolezeckou technikou. Manipulační plošinu používáme v případech , kde použitím plošiny nedojde ke zhutnění půdy v prokořenitelném prostoru a poškození kořenového systému ořezávaného stromu i okolních stromů.

Jako odborníci - arboristé se řídíme aktuálními standardy vydanými asociací ochrany přírody a krajiny vztahujícími se k ořezu stromů v mimolesním prostředí viz. www.nature.cz/web/cz/platne-standardy.

Standardy vychází z toho, aby nebyly dřeviny dramaticky poškozovány, protože každé poškození vyvolá reakci, která vede ke zhoršení zdravotního stavu dřeviny a požadavek zákazníka se během krátké doby mine účelem.

Nedílnou součástí praxe arboristy je pravidelné vzdělávání a ověřování znalostí formou certifikace ČCA - český certifikovaný arborista www.ceskycertifikovanyarborista.cz Bc. Jan Tichý poř.č. 0648

Výsadba a povýsadbová péče

Arboristika-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Provádíme výsadbu stromů a keřů v Ostravě a Moravskoslezském kraji samostatně nebo jako součást kompenzační výsadby za provedené kácení.

Provádíme povýsadbovou péči námi vysazených stromů nebo samostatně na stromech již vysazených.

Povýsadbová péče je nedílnou součástí úspěšného ujmutí vysazeného stromu na daném stanovišti.

Součástí povýsadbové péče je vhodná zálivka, kontrola kotvení, technických prvků výsadby, závlahové mísy, mulčování a podpora přirozeného růstu.

Obecně platí, že povýsadbová péče by měla trvat po dobu odeznívání povýsadbového šoku, který je závislý na velikosti vysázeného stromu v rozmezí 2-5 let.

Typy řezů dle standardu SPPK A02 002 - řez stromů

Arboristika-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava Arboristika-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava Arboristika-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava Arboristika-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava v Arboristika-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava Arboristika-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava Arboristika-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Instalace bezpečnostních vazeb

Řezy zakládací Ořezy prováděné za účelem podpory přirozeného a bezkonfliktního růstu, vzhledem ke stanovištním podmínkám
Řez komparativní Ořez prováděnyjako součást výsadby nebo po poškození kořenového systému
Řez výchovný Ořez stromů prováděný za účelem podpory přirozeného růstu , vytvoření zdravého kosterního větvení pro bezproblémového setrvání stromu na daném stanovišti
Řezy Udržovací Řezy prováděné po celou dobu života dřeviny
Řez bezpečnostní Ořez stromu prováděný v případě, že dojde k narušení provozní bezpečnosti a jedná se o zjednodušenou variantu řezu zdravotního, kdy řešíme aktuální stav stromu s ohledem na provozní bezpečnost
Řez zdravotní Ořez stromů prováděný za účelem zajištění dobré kondice stromu s ohledem na jeho dlouhodobé a bezproblémové setrvání na daném stanovišti

Jedná se o jeden z nejběžnějších zásahů
Lokální redukce Směrem k překážce - Ořez stromů prováděný při kolizi s okolními strukturami

Z důvodů stabilizace - Ořez stromů prováděný při destabilizaci některé z částí koruny, například po poškození silným větrem nebo člověkem

Úprava průjezdního a průchozího profilu - Ořez stromů za účelem zlepšení provozní bezpečnosti z hlediska kolize s dopravní infrastrukturou
Řezy Stabilizační Jedná se o ořezy stromů silně narušující fyziologické funkce a zpravidla vytvářející reakce v podobě tvorby sekundárních výhonů, které vyžadují opakovanou a nákladnou péči po zbytek života stromu.

Není výjimkou, že obavám z vývratu a následnému silnému zásahu lze předejít odborným zhodnocením arboristou nebo tahovou zkouškou, ze které lze přesněji vycházet při návrhu pěstebního opatření a zvolit mírnější variantu řezu.
Obvodová redukce Ořez stromů s rizikem vývratu nebo zlomu v oblasti kmene za účelem zmenšení náporové plochy
Řez sesazovací Velmi hluboký ořez stromů prováděný pouze na topolech černých a vrbách v odůvodněných případech
Stabilizace sekundární koruny Řez prováděný za účelem stabilizace sekundárních výhonů, vzniklých pří poškození koruny v minulosti

často provádíme společně s instalací bezpečnostních vazeb
Řezy Tvarovací Pravidelně opakované řezy za účelem zvýšení estetického významu dřeviny. S jejich aplikací se začíná v co nejkratší době po výsadbě a samotné řezy provádíme po celou dobu života stromu.
Řezy živých plotů a stěn
Řez na hlavu vytvoření tzv. hlav
Řez popouštěcí Postupně zvyšujeme místo řezu
Vazby dynamické Provádíme s cílem zajištění některé části koruny v případech zhoršené provozní bezpečnosti a nelze-li větev odstranit bez poškození dřeviny.
Vazby statické Vazby zajišťující defekt ve stádiu rozpadu, ovlivňuje statické působení stromu.