Ryzikové kácení stromů-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Rizikové kácení

O co jde?

Při rizikovém kácení se strom kácí postupně pomocí pracovní lezecké techniky a po kusech se spouští, popř. hází do požadovaného prostoru, bez újmy na majetku.

Kde?

Rizikové kácení probíhá v místech, kde není možné okamžité skácení stromu. Tedy v blízkosti rodinných domů, elektrických sítí, plotu, altánku apod.

Za kolik?

Cena za Rizikové kácení stromu se pohybuje od 1500 až do několika desítek tisíc a je závislá na mnoha faktorech ovlivňující pracovní podmínky a dobu kácení. Hlavní faktory ovlivňující cenu práce:

Co se dřevem?

Rizikové kácení provádíme včetně likvidace odpadu, větví a pod. + úklid zahrady.

Kácení stromů - Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava