Výškové práce ve stavebnictví,montáže a nátěry ve výškách-Jan Tichý-Ostrava

Výškové práce ve stavebnictví

Provádíme speciální stavební práce ve výškách. Stavební práce ve výškách patří k náročným a nebezpečným oborům, jak pro konkrétní pracovníky, tak pro okolí, proto neváhejte oslovit profesionály, jak jsme my.

Odbornost v tomto těžkém oboru mám podloženou vysokoškolským vzděláním na Stavební fakultě VUT v Brně a své znalosti stavebních konstrukcí jsem se rozhodl uplatnit, jako výškový specialista. Mezi nejčastější zakázky patří níže uvedené práce, ale nebude problém vyhovět i jiným, třeba i náročnějším požadavků zákazníka.

Údrzba objektu - Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

-Montáže hromosvodů

montáže provádíme na všech typech konstrukcí

-Montáže, opravy okapů a okapových svodů

Provedeme kontrolu a opravu okapového systému

-Montáže oken a skleněných ploch

-Montáže a opravy balkónů

opravy výplní, zábradlí a jejich statické zajištění.

-Montáž doplňkových prvků staveb a stavebních konstrukcí

-Elektroinstalace ve výškách

Provádíme montáže a rozvody elektrických sítí ve výškách. Montáže, opravy kamer a osvětlení , rozvody jeřábových drah apod.

Dále se specializujeme na montáže antén a vysílačů na budovách, stožárech, komínech apod. Pro tuto činnost máme potřebné vybavení i osvědčení.

Spolupracujte s osvědčenými odborníky.

-Lokální opravy fasád, zdiva a omítek

Při opravě omítek přihlédnu ke stavu stávající omítky a provedu nedestruktivní kontrolu stávající omítky, zda-li nehrozí další eroze.

-Opravy, čištění a nátěry komínů

Provádíme sanace a statické zajištění komínů, opravy žebříků a madel. Nabízíme čištění komínů vysokotlakým zařízením. Sanace a statické zajištění komínů provádíme na komínech rodinných domů, továren a vysokých pecí.

-Montáže konstrukčních prvků

Montáž okapu - Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

-Lemování

Lemování komínů, stěn hromosvodů, okapů a objektů prostupujících střechou.

Těsnění dilatačních spár

Provádíme spárování panelových domů, pomocí horolezecké techniky bez nákladného lešení. Tato varianta je dokonce rychlejší než samotná práce z lešení. Vyplnění dilatačních spár plastickou hmotou, umožňuje pohyb spáry a zároveň zabraňuje vnikání vlhkosti do zdiva.

-Nátěry konstrukcí, střech a balkónů - Povrchové úpravy

Nátěry vytvářejí ochranu podkladových konstrukcí proti nepříznivým vlivům prostředí. Zhotovují se v závěru výstavby a patří mezi dokončovací práce staveb. Jejich kvalita a životnost je výrazně ovlivňována druhem nátěrové hmoty, počtem vrstev a technologickým postupem při jejich zhotovení. Provádíme nátěry válečkem nebo stříkací pistolí.

Druhy nátěrů:

-Nátěry fasád

Nabízíme nátěry fasád budov. Provádíme nátěry Panelových domů, rodinných domů, nátěry komínů. Nátěry provádíme systémem airless, díky této technologii dokážeme nastříkat v exteriéru až 500 m²/den. K práci používáme lešení, žebříky a horolezeckou techniku, takže dokážeme provést nástřik, prakticky kdekoliv

-Diagnostika stavebních konstrukcí

Nabízíme výpomoc odborným firmám s odběrem vzorků, zjišťování mechanických vlastností materiálů nebo s umístěním/ odstraněním závěsů. čidel aj.