Výškový Specialista-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Práce ve výškách, při níž je potřeba použít pracovní horolezecké techniky vyžaduje osobu, specializovanou na pohyb ve výšce, práci s horolezeckou technikou se znalostmi mechaniky, statiky a dynamiky těles a konstrukcí, měl by rozumět jak práci, kterou provádí, tak budově nebo konstrukci na které pracuje. Při práci ve výšce je mimo jiné pracovník vystaven jistému stresu z všudy přítomného rizika, protože i při dodržení všech pravidel 362ky není vyloučena pravděpodobnost nehody a stále se jedná o rizikové práce. Drtivou většinu nehod v minulosti a nejspíš i v budoucnu má na svědomí lidská chyba. Výškový specialista musí zvládat bez problémů zajistit sebe, pracovní techniku a svoje pracoviště. Výškové práce vyžadují promyšlený a zkušený přístup.

Jako Výškový specialista pracuji od roku 2008.

Logo-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava zaručená kvalita-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Ořez stromu - Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava