Arboristika péče o stromy-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Arboristika

Provádíme odborné ořezy stromů a arboristické práce v Ostravě a Moravskoslezském kraji.

Zaměřujeme se na komplexní péči o dřeviny v mimolesním prostředí.

Montáž reklamy-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Ořezy stromů provádíme stromolezeckou technikou. Manipulační plošinu používáme v případech , kde použitím plošiny nedojde ke zhutnění půdy v prokořenitelném prostoru a poškození kořenového systému ořezávaného stromu i okolních stromů.

Jako odborníci - arboristé se řídíme aktuálními standardy vydanými asociací ochrany přírody a krajiny vztahujícími se k ořezu stromů v mimolesním prostředí viz. www.nature.cz/web/cz/platne-standardy.

Standardy vychází z toho, aby nebyly dřeviny dramaticky poškozovány, protože každé poškození vyvolá reakci, která vede ke zhoršení zdravotního stavu dřeviny a požadavek zákazníka se během krátké doby mine účelem.

Nedílnou součástí praxe arboristy je pravidelné vzdělávání a ověřování znalostí formou certifikace ČCA - český certifikovaný arborista www.ceskycertifikovanyarborista.cz. Bc. Jan Tichý poř.č. 0648

Výsadba a povýsadbová péče

Arboristika-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Provádíme výsadbu stromů a keřů v Ostravě a Moravskoslezském kraji samostatně nebo jako součást kompenzační výsadby za provedené kácení.

Provádíme povýsadbovou péči námi vysazených stromů nebo samostatně na stromech již vysazených.
Povýsadbová péče je nedílnou součástí úspěšného ujmutí vysazeného stromu na daném stanovišti.

Součástí povýsadbové péče je vhodná zálivka, kontrola kotvení, technických prvků výsadby, závlahové mísy, mulčování a podpora přirozeného růstu.

Obecně platí, že povýsadbová péče by měla trvat po dobu odeznívání povýsadbového šoku, který je závislý na velikosti vysázeného stromu v rozmezí 2-5 let.

Typy řezů dle standardu SPPK A02 002 - řez stromů

Řezy zakládací
Ořezy prováděné za účelem podpory přirozeného a bezkonfliktního růstu, vzhledem ke stanovištním podmínkám

Řez komparativní
Ořez prováděnyjako součást výsadby nebo po poškození kořenového systému

Řez výchovný
Ořez stromů prováděný za účelem podpory přirozeného růstu , vytvoření zdravého kosterního větvení pro bezproblémového setrvání stromu na daném stanovišti

Řezy Udržovací
Řezy prováděné po celou dobu života dřeviny

Řez bezpečnostní
Ořez stromu prováděný v případě, že dojde k narušení provozní bezpečnosti a jedná se o zjednodušenou variantu řezu zdravotního, kdy řešíme aktuální stav stromu s ohledem na provozní bezpečnost

Arboristika-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

- Řez zdravotní -
Ořez stromů prováděný za účelem zajištění dobré kondice stromu s ohledem na jeho dlouhodobé a bezproblémové setrvání na daném stanovišti Jedná se o jeden z nejběžnějších zásahů

Arboristika-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

- Lokální redukce -
Směrem k překážce - Ořez stromů prováděný při kolizi s okolními strukturami

Z důvodů stabilizace - Ořez stromů prováděný při destabilizaci některé z částí koruny, například po poškození silným větrem nebo člověkem

Úprava průjezdního a průchozího profilu - Ořez stromů za účelem zlepšení provozní bezpečnosti z hlediska kolize s dopravní infrastrukturou

Arboristika-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Arboristika-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Řezy Stabilizační
Jedná se o ořezy stromů silně narušující fyziologické funkce a zpravidla vytvářející reakce v podobě tvorby sekundárních výhonů, které vyžadují opakovanou a nákladnou péči po zbytek života stromu.

Není výjimkou, že obavám z vývratu a následnému silnému zásahu lze předejít odborným zhodnocením arboristou nebo tahovou zkouškou, ze které lze přesněji vycházet při návrhu pěstebního opatření a zvolit mírnější variantu řezu.

Obvodová redukce
Ořez stromů s rizikem vývratu nebo zlomu v oblasti kmene za účelem zmenšení náporové plochy

Arboristika-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Řez sesazovací
Velmi hluboký ořez stromů prováděný pouze na topolech černých a vrbách v odůvodněných případech

Arboristika-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Stabilizace sekundární koruny
Řez prováděný za účelem stabilizace sekundárních výhonů, vzniklých pří poškození koruny v minulosti

často provádíme společně s instalací bezpečnostních vazeb

Řezy Tvarovací
Pravidelně opakované řezy za účelem zvýšení estetického významu dřeviny. S jejich aplikací se začíná v co nejkratší době po výsadbě a samotné řezy provádíme po celou dobu života stromu.

Řezy živých plotů a stěn

Arboristika-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Řez na hlavu
vytvoření tzv. hlav

Řez popouštěcí
Postupně zvyšujeme místo řezu

Instalace bezpečnostních vazeb

Vazby dynamické
Provádíme s cílem zajištění některé části koruny v případech zhoršené provozní bezpečnosti a nelze-li větev odstranit bez poškození dřeviny.

Vazby statické
Vazby zajišťující defekt ve stádiu rozpadu, ovlivňuje statické působení stromu.