Český certifikovaný arborista
Arboristika - péče o stromy
Rizikové kácení stromů
Štěpkování větví
Tvarovací řezy
výškové práce
Výškové práce - Jan Tichý - Výškové práce Ostrava Výškové práce - Jan Tichý - Výškové práce Ostrava

Výškové práce - Jan Tichý - Arborista

Provádím ořezy stromů, štěpkování větví, rizikové kácení, výsadbu a povýsadbovou péčí.

Ořezy_stromů-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Jako výškový specialista pracuji od roku 2008. Během té doby jsem dostudoval bakalářské studium VUT v Brně se zaměřením na konstrukce a dopravní stavby. Studium arboristiky jsem se začal věnovat formou samostudia, workshopů, absolvováním arboristické akademie a získáním certifikace ČCA - Český certifikovaný arborista www.ceskycertifikovanyarborista.cz
Bc. Jan Tichý 0648

Ořezy_stromů-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Specializuji se na komplexní péčí o dřeviny, odborné ořezy stromů, především v mimolesním prostředí a na stanovištích, kde dochází právě ke styku s okolními strukturami (domy, komunikace, VTI, železniční tratě a jiné) a zajistit tak zvýšení provozní bezpečnosti.

Ořezy_stromů-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Mým cílem je postupnými kroky vyřešit problém provozní bezpečnosti na stanovištích a předejít kácení stromů. Na druhou stranu kácení patří k procesům obnovy zeleně, která by měla bez debat zahrnovat náhradní výsadbu společně s povýsadbovou péčí. Pokud se pro kácení rozhodnete, náš tým dokáže zrealizovat, jak rizikové kácení, tak výsadbu a povýsadbovou péči.

Osobně se snažím část svého výdělku investovat do dalšího vzdělání, v podobě účastí workshopů , konferencí a pod.. Aktuality o mé práci, prováděných zakázkách a zajímavých tématech z oboru můžete sledovat na FB/prácenastromech.cz

Důležitou součástí je technika, výbava a osvědčení pro prováděné práce.

Osobně disponuji:

Osvědčení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou dleNV č. 362/2005

Ořezy_stromů-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Ořezy_stromů-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Osvědčení pro práci s motorovou a rozbrušovací pilou dle NV č. 339/2017

Ořezy_stromů-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Certifikát ČCA - Český certifikovaný arborista

Ořezy_stromů-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Kurz první pomoci a stromolezecké záchrany

Ořezy_stromů-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Štěpkovač větví do průměru 9-11 cm

Ořezy_stromů-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Štěpkovač větví do průměru 18-20 cm

Ořezy_stromů-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

  • Terénní automobil - možný pro převoz nákladu 3,5 t
  • Osobní automobil + přívěs 750 kg
  • Vybavení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou
  • Vybavení pro stromolezecké práce
  • Vybavení pro spouštění břemen aj.

V případě potřeby zajišťuji ostatní techniku, jako jeřáb, nákladní automobil, harvestor.

Těším se na spolupráci Bc. Jan Tichý - Arborista