Ryzikové kácení stromů-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Rizikové kácení stromů

Kácení stromů-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Rizikové kácení stromů se provádí postupným kácením pomoci stromolezecké techniky, manipulační plošiny nebo harvestoru.

Jde o práce, kde by měla být na prvním místě bezpečnost a přednostně při nich využívat manipulační techniky, pokud je možné techniku na místo dopravit. Stejně jako při ořezu stromu, tak v případě rizikového kácení je nutné zvážit použití těžké techniky na místech, kde si jsme jisti, že kola strojů nezhutní prokořenitelný prostor ponechávaných stromů a nedojde k nevratnému poškození kořenového systému.

Specializujeme se právě na místa, kde se s manipulační technikou nedostanete

Rizikové kácení probíhá v místech, kde není možné okamžité skácení stromu. Tedy v blízkosti rodinných domů, elektrických sítí, plotu, altánku apod.

Kácení stromů-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Legislativa udává rizikové kácení, pokud se v okruhu dvojnásobku výšky stromu nachází určitý cíl pádu , který může být ohrožen nejen samotným pádem stromu, ale také letící větví, které mohou být při pádu stromu vymrštěny. Stává se to často při kácení topolů, vrb a suchých stromů.

Kdy?

Obecně platí, že kácení se provádí v období vegetačního klidu, tzv. dormance, na stromech nehnízdí ptáci, dřeviny mají opadané listí a menší objem vody (dřevo lépe vysychá).

Kdy potřebujete povolení od úřadů?

Kácení dřevin rostoucích mimo les podléhá 4 základním režimům.

Kácení stromů-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Kácení bez povolení - obvod stromu do 80cm (měřeno ve výšce 1,3 m) na vlastním pozemku nebo se souhlasem vlastníka , není součástí významného krajinného prvku, kompenzační výsadby a stromořadí.

Kácení na základě povolení orgánu ochrany přírody - obvod kmene na 80 cm. Povolení vydává většinou starosta příslušného obecního úřadu. Počítejte s kompenzační výsadbou. Limitovaný ročním obdobím.

Kácení na oznámení 15 dnů před kácením - toto lze využít v případě správy toků, železnic, inženýrských nebo energetických sítí, managementu porostu nebo za účelem zabránění šíření invazních chorob a škůdců (např. kůrovec). Není kompenzační výsadba.

Kácení na oznámení 15 dnů po kácení - v případě, že strom odpovídá definici havarijní stav podle standartu péče o přírodu a krajinu A01 001 - Hodnocení stavu stromů + hrozí - li nebezpečí z prodlení.

Kácení stromů-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Za kolik?

Cena za rizikové kácení stromů závisí na obvodu kmene, výšce stromu, tvaru koruny a typu kácení, proto provádíme oceňování prací individuálně, nejlépe osobní prohlídkou.

Pokud potřebujete aspoň odhad ceny v nějakém rozmezí , pošlete na tichy.h@email.cz tyto parametry:

Doplňkové, související služby: