Výškový Specialista-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Arborista

Ořez stromu - Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Arborista je osoba specializující se na péči o dřeviny v mimolesním prostředí, které je zpravidla ovlivněno činností člověka pedologickým složením půdy, omezenou velikostí a zhutněním prokořenitelného prostoru, styku s okolními strukturami, výkopovými pracemi, zasolením aj.

Arbor - strom, jako dřevina vytváří jeden z nejdůmyslnějších systémů filtrů naší planety, který dokáže nahradit několik klimatizačních jednotek. Koruna stromu dokáže vytvořit velké množství stínu na jinak rozpálené ploše. Řízeným výparem dokáže ochlazovat okolí v parných dnech, a využívat CO2.

Ořez stromu - Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava

Arboristika u nás není vázaná živnost a na ořezy stromů můžete poptat prakticky kohokoliv. Ovšem ve skutečnosti ořezat strom, znamená strom částečně poškodit. Dle mého názoru je proto nezbytně nutné při ořezávaní stromů znát příčinu a důsledek svého jednání, jinak se vystavujete rizikům zhoršení zdravotního stavu stromu a následného útlumu fyziologických funkcí stromů.

Doporučuje se pro jakékoliv arboristické práce - ořezy, výsadba a povýsadbová péče absolvovat studium Arboristiky (například VŠ v Brně) nebo si své znalosti nechat ověřit, některou ze dvou dostupných a u nás uznávaných certifikací ETW (European tree worker) a ČCA (Český certifikovaný arborista).

Logo-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava zaručená kvalita-Výškové práce-Jan Tichý-Ostrava